Ako nás podporiť

Ak sa chcete stať pre nás dôležitým dielikom môžte tak urobiť formou finančného príspevku, nákupom našich výrobkov, poukázaním 2% z Vašich daní alebo zdielaním nášho posolstva :)

Názov: SpoluSmeViac
Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
Sídlo: Vyšehradská 3713/6, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 42270618
IBAN: SK96 8330 0000 0028 0272 2864
 
Ďakujeme