Postizometrická relaxácia (PIR)

Postizometrická relaxácia (PIR) je metóda, ktorá využíva izometrickú kontrakciu svalu a následne jeho relaxáciu. PIR pomáha uvoľniť skrátené svaly a šľachy a tým im prinavráti pružnosť a funkčnosť. Princíp spočíva v tom, že sa sval uvedie do napätia a do následnej relaxačnej polohy, dochádza k jeho predĺženiu a tým sa prirodzene uvoľní. Pri tejto metóde pracujeme aktívne s dýchaním, ktoré výrazne pomáha k dosiahnutiu želaného uvoľnenia svalov a odstráneniu blokád. Pri PIR pracujeme aj s trigger points. Ich odstránenie vedie u klienta k okamžitej úľave a zníženiu bolesti.

Pri PIR docháchza k výraznému zvýšeniu rozsahu pohybu. Zlepšuje sa funkčnosť svalov, šliach a kĺbov. Tým dochádza k zníženiu bolesti pacienta.